Su Şartlandırma Kimyasalları

 • Kazan Sistemleri / Kazan Suyu Kimyasalları
  • Buhar Hattı Korozyon önleyici Kimyasallar; Kondens ve Buhar Hatlarındaki Korozyonun Önlenmesi; Su içerisinde çözünmüş korozif gazlardan biri olan karbondioksit, yüksek kazan sıcaklıklarında sudan ayrılarak buharla beraber işletmeye taşınmaktadır. İşletme içerisinde kullanılan buhar, kondens olarak suya dönüştüğü anda karbondioksit tekrar çözünerek suyun içerisine girmekte ve bu suyun pH değerini asidik derecelere kadar düşürmektedir. Düşük pH'lı kondens suyu, kondens dönüş hatlarında korozyona sebebiyet verir. PRODEX KİMYA, kondens dönüş hatlarında korozyonun önlenmesi için  FDA onaylı teknolojisini kullanmaktadır. Böylece çok uzun kondens hatlarında dahi korozyonu etkili şekilde önlemek mümkün olmaktadır.
  • Oksijen Tutucu Kimyasallar: Su içerisinde çözünmüş oksijen korozif bir gazdır ve kazan sistemlerinde kullanılan suyun oksijenden arındırılmış olması tercih edilir. Çözünmüş oksijenin sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılan degazörler, doğru şekilde işletildiklerinde ortalama olarak % 98 verimle oksijeni gidermektedir. Ancak kalan % 2'lik oksijen konsantrasyonu dahi zaman içerisinde kazan içerisinde korozyondan kaynaklanan ciddi hasarlara neden olabilmektedir. PRODEX KİMYA, oksijenin giderilmesi ve korozyonun önlenmesi için özel üretim teknolojisini kullanmaktadır. Oksijen gideriminde karbohidrazit kullanımını kapsamaktadır. Karbohidrazit; klasik sülfit içeren kimyasallara göre çok daha kısa mesafelerde, daha hızlı ve daha yüksek bir verimle oksijen giderimine sahiptir.
  • Korozyonu ve Taşlaşmayı (Kireç) Önleyen Organik / İnorganik Bazlı Kimyasallar: Kireç ve Kışır Oluşumunun Engellenmesi; Buhar ve sıcak su kazanlarında kışır oluşumu, ısı transfer borularını kaplayarak yakıt tüketimini artırmaktadır. Ortalama olarak 1mm kalınlığındaki kireç tabakasının, kazandaki yakıt tüketimini % 8-10 artırdığı kabul edilir. Kireç önleyici kazan kimyasallarının temel kullanım amacı; yakıt tasarrufu sağlanması ve ısı transfer boruları temiz tutarak kazan ömrünü uzatmaktır. PRODEX KİMYA, kazanlarda kireç ve kışır oluşumunu engellenmesi için sizlere polimer veya fosfat teknolojileri içeren kimyasallar sunmaktadır. Bu kimyasallar FDA ve NSF uygunluklarından dolayı gıda sektörlerindede çok rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

 

 • Soğutma Sistemleri / Su Soğutma Kulesi Kimyasalları
  • Taşlaşmayı (Kireç) Önleyici Kimyasallar: Soğutma Sistemlerinde Kireçlenmenin Önlenmesi; Bilindiği gibi soğutma kuleleri ve chiller devreleri, ısı transferi gerçekleştirmek amacıyla kullanılırlar. Soğutma suyu içerisindeki sertlik yapıcı maddeler (Ca+2, Mg+2, SiO2) ısıya duyarlı olarak hareket ederek, ısı transferinin gerçekleştiği yüzey üzerine yapışırlar ve kireçlenmeye sebebiyet verirler. Isı transfer yüzeyinin kireç tabakasıyla kaplandığı bir soğutma sisteminin, temiz bir sistem ile aynı soğutma verimini yakalayabilmesi için daha fazla elektrik enerjisi harcayarak fanlarını veya kompresörlerini daha fazla çalıştırması gerekmektedir ki bu durum büyük ekonomik kayıplara neden olur. PRODEX KİMYA soğutma sistemlerinde kireçlenmenin önlenmesi için polimer veya fosfat içeren kimyasallar sunmaktadır.
  • Korozyon Önleyeci Kimyasallar: Soğutma Sistemlerinde Korozyonun Önlenmesi; Bir soğutma sisteminde; farklı metallerin bir arada bulunması, yüksek sıcaklıklar, ısı transferi yapılması, buharlaşma sebebiyle konsantrasyonun artıyor olması gibi korozyonu tetikleyebilecek bir çok sebep mevcuttur. Korozyon, yüksek yatırım maliyeti gerektiren soğutma sistemlerinde sık bakımlar yapılmasına ve zaman zaman sistemde planlanmamış duruşların yaşanmasına neden olur. Soğutma sistemlerinizde korozyonun önlenmesi için PRODEX KİMYA olarak sizlere birçok farklı korozyon inhibitörünü sunuyoruz.
  • Bakteri ve Yosun önleyici Biyositler: Soğutma Sistemlerinde Biyolojik Aktivitenin Önlenmesi; Soğutma kuleleri, mikroorganizmaların yerleşip çoğalmaları için gayet elverişli ortamlardır. Havadan yada besi suyu ile soğutma kulesine giren bakteriler; güneş ışığı, tutunabilecekleri bir yüzey, oksijen, su içerisindeki besi maddeleri gibi çoğalmak için ihtiyaç duydukları herşeyi bir soğutma sisteminde bulabilmektedirler. Kısa bir süre içerisinde biyofilm (çok sayıda bakterinin, bir yüzeye tutunarak oluşturdukları kompleks yaşam formu) oluşturabilen bakteriler, soğutma sistemi içerisindeki yüzeyleri kaplayarak ısı transfer veriminin düşmesine sebep olurlar. Biyofilm tabakasının ısı geçirgenliğinin, kireç tabakasından 40 kat daha düşük olduğu da göz önüne alındığında, soğutma sistemlerinde biyolojik aktivite ile mücadelenin önemi ortaya çıkmaktadır. PRODEX KİMYA, soğutma kulelerinizde yosunlaşma ve biyofilm oluşumunun önlenerek, ısı kayıplarının engellenmesi için sistem ihtiyaçlarınıza uygun biyositler sunmaktadır.

                  Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

 

 • Kapalı Devre Sistemler

Korozyon Önleyici Kimyasal : Sıcak su kazanı, boiler, sıcak su kazanı plakalı eşanjör, soğutma devre eşanjörü, fan coiller arasında ve hava soğutmalı sistemler vb. sistemler kapalı devre olarak çalıştırılmaktadır. Su içerisinde bulunanan çözünmüş gazlar,mineraller, organik maddeler, mikrobiyolojik formlar vb. etkenler sistem içerisinde korozyona sebebiyet vermektedir.  Sistemlerin korunması ve daha verimli çalıştırılabilmesi için PRODEX KİMYA olarak sistem gereksinimlerinize göre anodik veya katodik koruma yöntemleriyle sisteminizin korunmasını sağlıyoruz.

        Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

 • Legionella Kimyasalı: Legionella pneumophila  bakterisi genelde doğal su kaynaklarında bulunur. Suyun dolaştığı sistemlerde çok kısa sürede çoğalarak Legionella hastalığına neden olurlar. Legionella çok ciddi bir rahatsızlık olup, su damlacıklarının soluma ile vucuda girmesi sonucunda bazen ölümle sonuçlanan vakalar ile karşılaşılır. Soğutma kuleleri, sıcak ve soğuk kullanım suları, havuzlar, Spa lar Legionella bekterisi içerebilir ve bu hastalığın yayılmasına  neden olabilir.PRODEX KİMYA ,sisteminize en uygun legionella kimyasalını önerecektir.
 • Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.
 •  
 • YÜZME HAVUZU ÜRÜNLERİ
 • pH Düşürücü: Yüzme havuzlarında uygun hijyenik koşulların sağlanması için genellikle klorla dezenfeksiyon yapılmaktadır. pH değerinin ayarlanması ise yüzme havuzlarınızda kullandığınız klorun maksimum verim göstermesi için vazgeçilmez bir uygulamadır. Yüzme havuzlarında kullanılan klor, belirli pH değerleri arasında etkili şekilde dezenfeksiyon yaparken, belirlenen pH değerleri yakalanamadığında etkinliği %20'lere kadar düşmektedir. Yani uygun olmayan havuz suyu ph değerinde, dezenfeksiyon yapabilmek için 5 kat daha fazla klor kullanmalısınız. Yüzme havuzlarında pH değerinin ayarlanmaması, havuzunuzda çok daha fazla klor kullanmanıza yada havuzunuzda hijyenik koşulların bozulması anlamına gelecektir. PRODEX KİMYA tarafından sizlere sunulan pH ayarlayıcı kimyasallar ile yüzme havuzunuzun pH değerini sürekli olarak olması gereken değerde tutmanız mümkündür.
 • pH Yükseltici: Yüzme havuzlarında pH değeri, yönetmeliklere göre 6,8 – 7,8 aralığında olmalıdır. Fakat havuz suyunun ideal pH değeri, gözlerimizin pH değeri olan 7,3 – 7,4 aralığında olmalıdır.   pH değerinin çok düşük olması göz tahrişine neden olduğu gibi  havuz sisteminde korozyona neden olarak insan sağlığını etkileyecek düzeyde suya zararlı maddelerin çözünmesine sebebiyet verir. PRODEX KİMYA tarafından sizlere sunulan pH ayarlayıcı kimyasallar ile yüzme havuzunuzun pH değerini sürekli olarak olması gereken değerde tutmanız mümkündür.
 • Yosun Önleyici: Yosunlaşmanın Önlenmesi Çoğu yüzme havuzu gün boyunca güneş ışığına maruz kalmaktadır. Her ne kadar klor kullanılıyor olsa da, yüzme havuzlarında su akışının yavaş veya durgun olduğu bölgelerde (örneğin; taşkan ve savaklar, havuz duvarları ve tabanı) yosunlaşmalar görülmektedir. Bunun sebebi; suyun durgun veya su akışının yavaş olduğu yerlerde klorun bakteriler ile yeterince temas sağlayamamasıdır. Yüzme havuzlarında hijyenik bir ortamın sağlanması ve yosunlaşmanın önlenmesi için belirli aralıklarla yosun önleyici kimyasalların kullanımı tercih edilir.
 • Toz Klor: Klor; dezenfeksiyon amaçlı kullanılan en eski kimyasallardan olup, yüzme havuzlarında hijyenin sağlanması için en yaygın kullanılan üründür. Okside edici (yakıcı) bir kimyasal olan klor, yüzme havuzu sularındaki bakterilerin bertaraf edilmesinde gayet etkilidir. PRODEX KİMYA, yüzme havuzlarınızda hijyenik bir ortamın sağlanabilmesi için sizlere %56,%65-70 ve %90 aktif klor içeren stabilizatörlü veya stabilizatörsüz kimyasallar sunuyor. Böylece ister günlük klorlama ihtiyacınız için, ister şok klor uygulamanız için ihtiyacınız olan herşeyi  PRODEX KİMYA’da bulabilirsiniz.
 • Çöktürücü: İster açık ister kapalı olsun, yüzme havuzlarında insan gözü ile görülemeyecek kadar küçük kirleticiler bulunabilir ve bu kirleticilerin tamamı filtreler tarafından tutulamıyor olabilir. Havuz suyu içerisinde askıda halde bulunan ve temizlenmediği takdirde havuz suyunun bulanık görünmesine yol açan bu kirleticiler, o kadar küçüktürler ki kendi ağırlıklarıyla havuz tabanına çökemez ve havuz süpürgesiyle temizlenemezler. Bu küçük kirleticileri yüzme havuzunuzdan uzaklaştırması için çöktürücü kimyasallar kullanılarak bu küçük taneciklerin birbirine yapıştırılır. Böylece ağırlaşan tanecikler havuz tabanına çöker ve havuz süpürgesi ile temizleyebilirsiniz. yüzdürücü kimyasallar kullanmaktır. Yüzdürücü kimyasallar, havuz suyundaki bu küçük tanecikleri elektriksel çekim kuvvetleri ile kendilerine çekerler. Su yüzeyine çıkma eğilimindeki kimyasal, tuttuğu kirlilikleri de su yüzeyine çıkarır ve su üstüne çıkan kirlilikler savaklara doğru giderek havuzdan çıkarlar ve filtrelerde tutulurlar. Yüzdürücü kullanımı, neredeyse hiç süpürge yapmadan havuzu temizlemenize yardımcı olur.
 • Yüzdürücü : Yüzdürücü kimyasallar, havuz suyundaki bu küçük tanecikleri elektriksel çekim kuvvetleri ile kendilerine çekerler. Su yüzeyine çıkma eğilimindeki kimyasal, tuttuğu kirlilikleri de su yüzeyine çıkarır ve su üstüne çıkan kirlilikler savaklara doğru giderek havuzdan çıkarlar ve filtrelerde tutulurlar. Yüzdürücü kullanımı, neredeyse hiç süpürge yapmadan havuzu temizlemenize yardımcı olur.
 • Klorsuz Dezenfektan: Klor; yüzme havuzlarındaki dezenfeksiyon görevini yaparken aynı zamanda havuz suyu içinde bulunan organik maddelerle de reaksiyon vermektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda bağlı klor adı verilen ve dezenfeksiyon etkisi bulunmayan klorlu bileşikler oluşmaktadır. Bu klorlu bileşikler, havuz operatörleri tarafından doğru uygulamalarla parçalanmadığı takdirde havuzunuzda istenmeyen bir klor kokusuna sebebiyet verirler. Klorun bu zorluğuna katlanmak istemeyen veya klor kokusundan hoşlanmayan müşterilerimiz için PRODEX KİMYA , sizlere klor içermeyen dezenfeksiyon kimyasalları sunmaktadır.
 • Havuz Suyu Dezenfektanı: Dezenfeksiyondaki etkin madde sanılanın aksine klor değil oksijendir. Bileşimde bulunan klor sadece oksijen taşıyıcı olarak ifade edilebilir. Bu madde bakteri, yosun ve hastalık yapıcı organizmaları öldürür ve genellikle “serbest klor” olarak anılır. Yüzücüyü korumada en önemli faktör bu maddedir.
 • Filtre ve Yüzey Temizleyici: Filtre ve Yüzey Temizliği Yüzme havuzlarının sezon boyunca kullanımı esnasında, havuz suyunu süzen filtreleriniz kireç, yağ ve organik maddeler gibi kirleticilerle tıkanmaktadır. Benzer şekilde havuz yüzeylerinde oluşan kireç tabakası da havuzunuza hoş olmayan bir görüntü kazandırabilir. Filtrelerin sezon boyunca en verimli şekilde çalışabilmeleri ve havuz suyunun sürekli olarak temiz kalabilmesi için, yüzme havuzu filtreleri belirli aralıklarla kimyasal yıkama yapılarak temizlenir. PRODEX KİMYA, sizlere hem filtrelerinizin hem de havuz yüzeylerinizin temizliği için kimyasallar sunuyor. Bu kimyasallar asit içermediğinden dolayı temizlediği yüzeylerde hasara yol açmamaktadır.
 • Ayak Dezenfektanı: Yüzücülerin ayaklarından gelebilecek mantar, bakteri vb.zararlı organizmaları etkisiz hale getirebilmek için tüm havuzlarda ayak dezenfektanı kullanılması gerekmektedir. PRODEX KİMYA, dezenfekte etkisi yüksek kimyasallarıyla siz müşterilerimizin sağlığını en iyi derecede korunmasını sağlamaktadır.
 • Kış Bakım Kimyasalı: Kış Bakımı Eğer kış mevsimlerinde yüzme havuzunuzu kullanmıyor ancak su dolu vaziyette muhafaza etmeyi tercih ediyor iseniz, PRODEX  KİMYA size kış bakım kimyasalları sunmaktadır. Kış bakım kimyasalının kullanımı, dolu olarak bekleyen havuz içerisinde yosun oluşumuna engel olur. Böylece sezon açıldığında çok maliyetli olan sezon başı temizlik işlemlerini minimum düzeye indirgenebilir.
 • Havuz Temizlik Kimyasalı: Havuzunuzun; Fayans,Mermer ,Granit ve derz yüzeylerinize zarar vermeden temizlemenize yardımcı olacak kimyasalı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

 • Jeotermal Uygulamaları
  • Antiscalantlar
  • Kireç(Taşlaşma) ve Korozyon önleyici Kimyasalları
  • Temizlik Kimyasalları
 • İçme ve Kullanma Suyu Sistemleri
  • Korozyon ve Scale Önleyiciler
 • Sistem Temizlik Kimyasalları
  • Kazan, Soğutma kulesi, Kapalı Açık sistem soğutma guruplarında ve su çevrimi yapılan bütün hatlarda oluşmuş olan Taşlaşma (Kireç), Korozyon ve bütün safsızlıkları temizleyici kimyasallar
 • Membran Temizleme Ürünleri

Reverse Osmoz Antiskalant'ları ve Biyosit'leri: Su içerisindeki çözünmüş ve çözünmemiş bir çok katı maddenin yanında, bakteri ve virüsleri de giderebilen ters ozmos (RO) cihazları, kullanılan suyun kalitesi, kullanım süresi ve kullanım koşullarına bağlı olarak zamanla verim kaybına uğrarlar. Bu verim kaybının sebebi; ters osmoz (RO) membranlarının suyu arıtırken tuttuğu kalsiyum, magnezyum, demir, silis gibi iyonların membran üzerinde katılaşarak depozit oluşturması veya membran tarafından tutulan bakterilerin, membranlar üzerinde çoğalmaya devam ederek membranı tıkamasıdır. Ters osmoz (RO) sistemlerinin sürekli olarak istenen verimde çalışması, sistem tarafından oluşturulan atık suyun minimumda tutulması ve daha da önemlisi cihaz tarafından üretilen suyun her zaman istenen kalitede olması için, ters ozmos membranları temiz tutulmalıdır. Bu amaçla antiskalant (kireç önleyici) ve biyosit (bakteri önleyici) adı verilen kimyasallar kullanılır.PRODEX KİMYA, size endüstriyel ters osmoz (RO) sistemlerindeki membranların korunması amacıyla kullanılan, polimerler içeren antiskalantlar (kireç önleyiciler) ve biyositler önermektedir.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.